لمینت دندان

لمینت دندان لمینت های سرامیکی پوسته های بسیار نازکی هستند که با استفاده از چسب های مخصوصی بر روی دندان های فرد قرار می گیرد. معمولا از لمینت های سرامیکی برای […]