به گزارش مدل بدلیجات، در سال جاری اخبار پیرامون خودروهای وارداتی بسیار زیاد بوده است. این خبرها همگی مدیون بی تدبیری مسئولین و تصمیمات اشتباه آن ها بوده است و این تصمیمات باعث شد تا بازار خودروهای وارداتی متلاطم شود و عده ای از این وضعیت سودهای کلانی را به جیب زدند.

 طی مطالب مختلفی که تهیه و منتشر شد سعی گردید تا اخبار مربوط به بازار خودروهای وارداتی به صورت جزءای و موشکافانه مورد بررسی قرار گیرد. در دل این مطالب از رانت های مختلفی رونمایی شد. در ابتدا عنوان شد که طی مقایسه آمار واردات خودرو در چهار ماهه نخست سال جاری با مدت مشابه سال قبل، رشد غیرعادی میزان واردات خودرو تایید می شود و این نشان می دهد که عده ای از بسته شدن سایت ثبت سفارش در تیرماه آگاهی داشته اند و تا توانسته اند دست به واردات خودروهای خارجی زده اند تا با بسته شدن این سایت و افزایش قیمت خودروهای خارجی، سودهای کلانی را به جیب بزنند. همچنین طی مطلب دیگری عنوان شد که یک شرکت غیرنمایندگی قبل از بسته شدن سایت اقدام به ثبت سفارش آرشیوی نزدیک به ۲ هزار خودرو نموده است و حالا با باز شدن مجدد سایت ثبت سفارش می تواند این خودروها را با تعرفه های قبلی ترخیص و وارد کشور نماید!

۹ نفر سود چند هزار میلیاردی را به جیب زدند

در برنامه پایش مورخه ۱۷ دی ماه ۱۳۹۶ کیا داوود اسفندیاری مجری برنامه پایش از یک موضوع دیگر در رابطه با بازار خودروهای وارداتی پرده برداشت و گفت: سالانه حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار خودرو به کشور وارد می شود. در حال حاضر به دلیل توقف ثبت سفارش واردات خودرو و افزایش تعرفه واردات، قیمت خودروهای خارجی در بازار افزایش یافته به طوری که در برخی خودروها رشد ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی را شاهد هستیم.

وی ادامه داد: عده ای از واردکنندگان خودرو که تعداد آنها ۹ نفر است از قبل تعداد زیادی خودرو ثبت سفارش کردند و اکنون با افزایش تعرفه ها رانتی حدود ۱۰۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به جیب این افراد رفته است.

هر چند که کیاداوود اسفندیاری نامی از این ۹ نفر به میان نیاورده است و تنها عکس ایشان را نشان داد، اما همان گونه که عنوان شد در یک قلم یکی از شرکت های غیرنمایندگی حدود ۲ هزار خودرو وارداتی را ثبت سفارش آرشیوی نموده است و الان می تواند با باز شدن سایت ثبت سفارش، این خودروها را با تعرفه های قبلی وارد کشور کند. اگر فرض بگیریم که در کمترین حالت هر یک از این خودروها سودی حدود ۸۰ میلیون تومان را به جیب واردکننده آن ها واریز کند در مجموع این ۲ هزار دستگاه خودرو ۱۶۰ میلیارد تومان سود نصیب این فرد خواهد نمود. همچنین تا قبل از بسته شدن سایت ثبت سفارش حدود ۱۰ نفر در کشور واردکننده عمده خودروهای خارجی با برندهای مختلف بوده اند. احتمال دارد اسامی یک تعداد از این ۹ نفر در فهرست همان ۱۰ نفر واردکننده عمده خودروهای خارجی باشد.

به هر صورت این پول های کلانی که به جیب عده ای واریز می شود و نابرده رنج گنج برای آن ها میسر می شود تماماً نتیجه تصمیمات اشتباه مسئولین است. شاید بسته شدن سایت ثبت سفارش اولین اشتباه و افزایش تعرفه خودروهای خارجی نیز دومین اشتباه مسئولین بوده است.