1306504 898 چند جوان ایـــرانی بیکارند؟
گزارش جدید مرکز آمار ایـــران حاکی اســت، بیش از یک میلیون و ۸۸۲ هزار جوان ایـــرانی بیکار هستند.
داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته چند جوان ایـــرانی بیکارند؟ اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.