فطریه ماه مبارک رمضان در ســال ۱۳۹۶

 

به نقل توما فطریه و کفاره روزه ماه مبارک , بر‌اساس فتوای آیت‌الله مکارم شیرازی، زکات فطره امســال برای هر نفر بر مبنای قوت غالب گندم مبلغ شش هزار تومان (۶,۰۰۰ تومان) و بر‌اساس قوت غالب برنج خارجی، مبلغ پانزده هزار تومان (۱۵,۰۰۰ تومان) و برنج ایـــرانی، مبلغ سی هزار تومان (۳۰,۰۰۰ تومان) اعلام‌شده اســت.

 

کفاره روزه غیر‌عمد (عذر) برای هر روز مبلغ دو هزار تومان (۲,۰۰۰ تومان) اســت که باید به‌صورت نان تهیه و پرداخت شود، همچنین کفاره روزه عمد برای هر روز مبلغ یک‌صد و بیست هزار تومان (۱۲۰,۰۰۰ تومان) اســت. لازم به ذکر اســت: بر اساس مسئله ۱۴۹۲ رســاله توضیح المسائل آیت‌الله مکارم شیرازی، زکات فطره بر تمام کسانى که قبل از غروب شب عید فطر بالغ و عاقل و غنى باشند واجب اســت،

 

1140320274 irannaz com فطریه ماه مبارک رمضان در ســال 1396

 

یعنى باید براى خودش و کسانى که نان‌خور او هستند، هر نفر به‌اندازه یک صاع (تقریباً سه کیلو) ازآنچه غذاى نوع مردم آن محل اســت، اعم از گندم و جو یا خرما یا برنج یا ذرّت و مانند این‌ها به مستحق بدهد و اگر پول یکى از این‌ها را بدهد کافى اســت. در ضمن بنابر فتوای معظّم له اگر کسى تنها در افطار شب عید فطر میهمان دیگرى باشد فطریه او به عهده خودش اســت.

 

فال روزانه یکشنبه 28 خرداد 1396 فطریه ماه مبارک رمضان در ســال 1396

این مطلب از وب سایت بزرگ توما درج گردیده اســت

نوشته فطریه ماه مبارک رمضان در ســال ۱۳۹۶ اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.