به گزارش مدل بدلیجات، کاربران شبکه‌های اجتماعی ازفروش دونات باروکش طلای خوراکی با قیمت ۱۰۰ هزار تومان در شمال تهران خبر می‌دهند! چنین خوشمزه خوری هایی که رنگ فخر فروشی دارند، اولین بار نیست که در شمال تهران به چشم می‌خورند.

فروش دونات با روکش طلا در تهران!