به گزارش خبرنگار اقتصادی مدل بدلیجات، محمد نهاوندیان امروز با شرکت در جمع حبرنگاران درباره ی افزایش نرخ ارز و نقش دولت در ان گفت: این موضوع بسیار تعجب آور است که عده ای قصد دارند هنوز بر آن پافشاری کنند.

نهاوندیان با اشاره به اینکه بالارفتن سطح عمومی قیمت ها به سبب پایین آمدن قدرت خرید مردم است اظهار کرد: وقتی قدرت خرید پایین باشد بالطبع قدرت خرید ارز هم کاهش پیدا می کند. 

وی با اشاره به اینکه باید علت نوسانات بازار را شناسایی کنیم ادامه داد: باید درک درستی از ماجرا داشت که علت این نوسانات ارزی روانی است یا اقتصادی تا بتوانیم برایش راه حل داشته باشیم در غیر اینصورت کاری از دستمان ساخته نیست.

نهاوندیان گفت یکی از اولویت های کشور که می تواند ریشه ی بسیاری از معضلات را حل کند ایجاد ثبات است.