روحانی در جمع وزیران و استانداران با سازمان های اقتصادی

به گزارش مدل بدلیجات دکتر روحانی در جلسه ی مشترک وزیران و استانداران با سازمان های اقتصادی: اعتراض مردم به شرایط اقتصادی حق آنهاست و ما باید به انتقاد مردم گوش دهیم. 

دکتر روحانی ضمن قدردانی از حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن اعلام کرد: مردم با همه ی شرایط دشواری که دارند همواره همراهی خود را ثابت کردند و در صحنه بودند و بارها نشان دادند در مسیر استقلال و نپذیرفتن بیگانگان قدم بر می دارند.

رئیس جمهور ادامه داد: قوه ی مجریه تمام قد مسئول اجرای مفاد قانون اساسی است و همه باید در این زمینه کمک کنند و ساعی باشند.

دکتر روحانی با بیان اینکه با همه ی توان مسیر تک نرخی تورم را ادامه می دهیم اظهار کرد تمام تلاشمان این است که به رشد اقتصادی بالای ۵ درصد برسیم و در این راه از هیچ کوششی مضایقه نمی کنیم. روحانی با اشاره به مشکل بیکاری گفت: مردم  و مسئولین با کمک هم مشکل بیکاری را ریشه کن می کنند.

روحانی ضمن انتقاد از برخی ساز و کارهای تبلیغاتی در کشور گفت: خوشبختانه مردم هوشیار هستند اما برخی دستگاهها در زمینه ی تبلیغ ضعیف عمل می کنند.

رئیس جمهور با تأکید بر مبارزه با فساد اعلام کرد: مردم ما هرگز فساد را نمی پذیرند و اراده ی دولت هم مبارزه با فساد است