بهیه حریری قصد دارد به نیابت از خانواده ناگفته‌ها برادرزاده اش سعد حریری در یک نشست خبری افشا کند، این کار ممکن است بهای سنگینی به دنبال داشته باشد.

به گزارش مدل بدلیجات، محافل جریان المستقبل فاش کردند، بهیه الحریری، نماینده پارلمان لبنان و خواهر رفیق حریری به اطرافیان خود و به ویژه پسرانش نادر و احمد اطلاع داده است که نمی‌تواند در قبال آنچه که در مورد حریری رخ می‌دهد، ساکت بماند.

وی گفت: من از فرزندم و پسر نزدیکترین انسان به قلبم صحبت می‌کنم و سکوتم خیانتی است به رفیق حریری و ترور دومی او اما این بار از داخل خانه.

بهیه حریری قصد دارد نشست خبری را به نیابت از خانواده برای افشای ناگفته‌ها در مورد آنچه برای حریری رخ داده، برگزار کند و با وجود توصیه برخی برای لزوم توجه به خطر چنین اقدامی و تاثیر آن در سرنوشت سعد اما وی تاکید کرده است، صبرش ادامه نخواهد یافت و اتفاقی بدتر از آنچه که تاکنون در مورد مردی که یک روز به کشورش خیانت نکرده و با خانواده‌اش بهای سنگینی را به خاطر آن پرداخته رخ نخواهد داد.