چاپ        ارسال به دوست


اخبار تاريخي

همایش «اشتراکات ایران و گرجستان در دوره باستان در پرتو دستاوردهای جدید حوزه تاریخ و باستان شناسی»

 

همایش علمی «اشتراکات ایران و گرجستان در دوره باستان در پرتو دستاوردهای جدید حوزه تاریخ و باستان شناسی» با ارائه دکتر گیولی الاسانیا، دکتر دارجان کاچاراوا، دکتر الکساندر چولوخادزه، دکتر علی علی بابایی درمنی ، دکتر داوید بریکا شویلی و دکتر مریم گولسیانی ۱۲ تیر ۹۶ در دانشگاه تهران برگزار می گردد.