چاپ        ارسال به دوست


اخبار تاريخي

فراخوان پذیرش مقاله فصلنامه علمی-ترویجی«مطالعات تاریخ انتظامی»

 

مرکز اسناد و ترویج دانش پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی، فصلنامه علمی-ترویجی«مطالعات تاریخ انتظامی» را با اهداف زیر منتشر می کند:

۱ – انتشار تاریخ جامع تحولات نیروهای انتظامی

۲- اشاعه فرهنگ سندپژوهی با هدف تقویت و تحکیم مبانی نظری تاریخ انتظامی

۳- ترویج مطالعات تاریخی در قلمرو علوم خاص انتظامی بر پایه اسناد و مدارک موجود

۴- اشاعه رویکردهای نو در تدوین تاریخ نظم و امنیت بر پایه مدل های جدید

بدین وسیله از استادان، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دعوت می شود مقاله های تألیفی- ترجمه ای خود را در زمینه مذکور، برای انتشار در این نشریه ارسال کنند.


٢٢:٢٦ – يکشنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٦    /    شماره : ٨٥٩٦٦    /    تعداد نمایش : ١٠

نظرات بینندگان

این خبر فاقد نظر می باشد

‘;document.getElementById(‘votehelper’).innerHTML=”;var oldvh=0;function savevotevote(){if (document.getElementById(‘votecap’).value==”) {alert(‘لطفا متن درون تصویر را وارد کنید’);document.getElementById(‘votecap’).focus();return false}else{ if (document.getElementById(‘votevotematn’).value!=”) {document.getElementById(“votevotecon”).style.display=’none’;document.getElementById(“votevotecon2″).style.display=”;Sajx.onreadystatechange = onVVajx2;Sajx.open(‘POST’, ‘/includes/savenewsvote.aspx’ , true);Sajx.setRequestHeader(‘Content-Type’, ‘application/x-www-form-urlencoded’);Sajx.send( ‘vid=’+oldvh+’&sid=60&nid=85966&votename=’+urlEncode(document.getElementById(‘votevotename’).value)+’&voteemail=’+urlEncode(document.getElementById(‘votevoteemail’).value)+’&comuser=’+urlEncode(document.getElementById(‘votecomuser’).value)+’&cap=’+urlEncode(document.getElementById(‘votecap’).value)+’&votematn=’+urlEncode(document.getElementById(‘votevotematn’).value)+ ‘&rand=’ + Math.random() );}else{alert(‘لطفا نظر خود را وارد نمائید’);document.getElementById(‘votevotematn’).focus();return false}}}onVVajx2=function (){ if (Sajx.readyState == 4){ if (Sajx.status == 200){document.getElementById(“votevotecon2″).style.display=’none’; if(Sajx.responseText==’bad’){alert(‘no perm!’)} if(Sajx.responseText==’ok’||Sajx.responseText==’done’){ document.getElementById(‘voteans’+oldvh).innerHTML=”;document.getElementById(‘voteans’+oldvh).style.cursor=’default’; document.getElementById(‘vh’+oldvh).innerHTML=”;oldvh=0;if(Sajx.responseText==’ok’){window.location.reload();};alert(‘نظر شما ثبت شد’)} if(Sajx.responseText==’cap’){document.getElementById(“votenewscap”).src=”http://sokhanetarikh.com/includes/cap.aspx?v=1&r=”+Math.random() ;document.getElementById(“votevotecon”).style.display=”;document.getElementById(“votevotemsg”).style.display=”;document.getElementById(“votevotemsg”).innerHTML=’متن درون تصویر را اشتباه وارد نموده اید.’} }else{document.write(Sajx.responseText);alert(‘بروز خطا در ثبت نظر’)} } };

نظر شما